Cel de-al V-lea capitul general al Institutului Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" a avut loc, în perioada 4‑14 iulie 2021, în casa "Sfânta Familie" din Gherăeşti. La finalul lucrărilor, surorile capitulare au ales superioara generală şi consiliul general.

Având tema "Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte" (Lc 22,27), cele 22 de surori prezente la capitulul general, moderat de sr. Lenuţa Băcăoanu, au avut spre analiză diferite aspecte ce privesc viaţa institutului, precum şi obiectivele din documentul final al capitulului anterior.

Înainte de începerea lucrărilor, surorile capitulare au participat la zile de exerciţii spirituale prezentate de pr. Leon Budău, custode al Custodiei Ordinului Fraţilor Minori Capucini din România, care le-a vorbit surorile despre modelul perfect de slujire, Cristos, şi a scos în evidenţă valoarea slujirii în toate dimensiunile sale.

În vederea pregătirii alegerilor, marţi seara, 13 iulie, surorile au făcut o oră de adoraţie euharistică invocând lumina Duhului Sfânt în inspiraţia noii conduceri. Miercuri, 14 iulie, înainte de alegeri, PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, a prezidat o Sfântă Liturghie în cinstea Duhului Sfânt, fiind însoţit de PS Petru Gherghel, episcop emerit, şi de pr. Egidiu Condac, vicar general.

În cadrul celui de-al V-lea capitul general, s-a stabilit noua conducere, formată din: sr. Regina Horvat (superioară generală), şi consilierele generale: sr. Lenuţa Băcăoanu (vicară generală), sr. Simona Pintea, sr. Monica Fabian, sen., şi sr. Maria Magda Paliştan.

Într-un climat de bucurie, Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot şi-au reînnoit încă o dată da-ul lor în împlinirea voinţei lui Dumnezeu, disponibilitatea în a fi prezente acolo unde este nevoie de evanghelizare printr-o slujire permanentă a Bisericii şi a păstorilor ei, meditând mereu la cuvintele Papei Francisc care ne spune: "Nu trebuie să slujim din când în când".

SCMP

Luni, 31 mai 2021, în sărbătoarea Vizita Sfintei Fecioare Maria, în Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi a avut loc profesiunea solemnă a sorei Bianca Rotaru în Institutul diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot", în cadrul Liturghiei prezidate de PS Iosif Păuleţ, însoţit la această celebrare de PS Petru Gherghel, fondatorul institutului, episcop emerit de Iaşi, împreună cu preoţi invitaţi de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi de la Episcopie. Au mai fost prezenţi parohul comunităţii Nicoreşti şi familia sorei sărbătorite, care au însoţit-o pe sr. Bianca cu emoţia şi entuziasmul lor.

Drumul vocaţional al sorei Bianca a fost marcat de experienţe în diferite parohii si comunităţi: Seminarul Liceal "Sfântul Iosif" din Bacău, Episcopia din Iaşi şi Seminarul din Iaşi unde îşi desfăşoară activitatea în prezent.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. Egidiu Condac, vicar general. Sfinţia Sa ne-a explicat importanţa de care se bucură persoanele consacrate în Biserică şi a subliniat necesitatea unor noi vocaţii, persoane dăruite în totalitate lui Dumnezeu şi planului său de mântuire.

În cadrul ritului profesiunii solemne, sora Bianca şi-a exprimat dorinţa de a-l urma pe Cristos, Mirele sufletelor consacrate, până la moarte. După intonarea Litaniei tuturor sfinţilor, în faţa Preasfinţitului Iosif, ea a rostit formula profesiunii care apoi a fost semnată şi depusă pe altar.

A urmat binecuvântarea şi înmânarea inelului. Episcopul a rostit următoarele cuvinte: "Primeşte acest inel ca semn al apartenenţei tale la Isus Cristos, Fiul Tatălui veşnic. Poartă-l cu fidelitate ca să ajungi la nunta veşnica din ceruri!"

Am fost martorii unei nunţi în care am văzut mireasa, dar nu am văzut mirele! El, Isus Cristos, mirele veşnic, însoţeşte toată viaţa, persoana şi lucrarea persoanei dăruite lui! O prezenţă ce transformă şi inundă sufletul de plinătatea iubirii.

După cuvântul de mulţumire, sr. Bianca s-a aflat în mijlocul familiei sale de origine şi al familiei surorilor din Institut, care s-au bucurat împreună de acest moment de sărbătoare.

Dumnezeu să ducă la bun sfârşit lucrarea bună pe care a început-o în ea!

Comunitatea surorilor "Slujitoarele lui Cristos Marele Preot"
de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi

 

În ziua de 25 martie 2021, în sărbătoarea "Buna-Vestire", în Parohia Baraţi a avut loc jubileul de 25 de ani de viaţă consacrată pentru 11 surori din Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot". La acest eveniment a fost prezent PS Petru Gherghel, episcop emerit, împreună cu un grup de 12 preoţi, în marea lor majoritate preoţi din parohiile diecezei unde activează surorile jubilante, precum şi sora superioară, Regina Horvat, însoţită de alte surori. Din cauza restricţiilor sanitare, una din surorile jubilante nu a putut participa fizic la această sărbătoare, fiind prezentă în comunitatea din Roma.

În perioada 10-12 iulie 2019, la Slănic Moldova, 21 de tinere din mai multe parohii au participat la campusul vocaţional cu tema: "Dă-mi Doamne, o inimă care ascultă", organizat de surorile Institutului diecezan, "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot".
Într-o lume care oferă tinerilor o formare umană şi intelectuală bazată doar pe ştiinţă şi tehnologie, pierzând din vedere valorile şi rădăcinile creştine, am venit în întâmpinarea tinerelor cu câteva provocări: "Ascultă-ţi inima", "Dă glas chemării pe care Dumnezeu o are pentru tine din veşnicie", "Discerne cu maturitate şi credinţă calea pe care alegi să mergi pe drumul vieţii".

„Viaţa noastră consacrată: între mediocritate şi sfinţenie" a fost tema zilei de formare, evaluare şi comuniune, desfăşurată luni, 1 iulie 2019, în Casa „Sfânta Familie" din Gherăeşti, pentru 96 de surori din Institutul diecezan „Slujitoarele lui Cristos Marele Preot", împreună cu superioara generală, sr. Regina Horvat. Programul s-a desfăşurat între orele 9.30 şi 17.00 şi a cuprins conferinţe, rugăciune, împărtăşire şi sfânta Liturghie. Alături de noi au fost Preasfinţitul Petru Gherghel, fondatorul institutului diecezan, şi Preasfinţitul Aurel Percă.
La această zi de formare au fost invitate toate surorile din institut. Încă de la primele ore ale dimineţii surorile au sosit cu entuziasm şi bucurie. Prima conferinţă a fost ţinută de sr. Regina Horvat, superioara generală, având ca temă „Viaţa noastră consacrată: între mediocritate şi sfinţenie". Sr. Regina a subliniat câteva probleme importante pe care trebuie să le recunoaştem astăzi: Identitatea vieţii consacrate; Care este hotarul dintre sfinţenie şi mediocritate?; Ce este sfinţenia astăzi?; Sfinţenia: o relaţie pozitivă cu limitele persoanei.
Plecând de la articole din Constituţiile şi normele aplicative ale Institutului, continuând cu documente ale Conciliul Vatican II şi texte din magisteriul papei Francisc, sr. Regina ne-a îndemnat să ne îngrijim mai mult de identitatea noastră, să ne recunoaştem propria istorie şi să ţinem vie tradiţia, precum şi să întărim unitatea între noi, educând simţul apartenenţei la familia noastră religioasă.

Două surori din Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" au spus încă o dată da-ul lor lui Cristos, prin profesiunea simplă a sfaturilor evanghelice, în cadrul unei sfinte Liturghii care a fost celebrată de PS Aurel Percă, sâmbătă, 30 martie 2019, la ora 11.30, în capela Casei "Sfânta Familie" din Gherăeşti. Surorile Veronica Dogaru (Galbeni) şi Angela Ilieş (Luizi-Călugăra) au reînnoit voturile pentru trei ani. Pentru acest moment ele, împreună cu alte 31 de surori din congregaţie s-au pregătit prin zile de exerciţii spirituale ţinute de pr. Marius Vătămănelu, OFMConv în perioada 25-30 martie 2019.

În perioada 21-23 iulie 2018, în comunitatea "Sfânta Familie" a surorilor din Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot", s-a desfăşurat campusul vocaţional pentru tinere cu titlul "Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu" (Lc 1,30), la care au participat 12 tinere din diferite parohii ale Diecezei de Iaşi.
Dorind să fim în sintonie cu Sfântul Părinte papa Francisc, care a stabilit pentru luna octombrie 2018 a XV-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor, dedicată tinerilor şi educării lor în credinţă, precum şi discernământul vocaţional, ne-am gândit ca "atenţia, rugăciunea şi reflecţia Bisericii să fie îndreptate spre tineri, din dorinţa de «a aprinde» şi, mai ales, de «a primi» darul preţios, care sunt ei, pentru Dumnezeu, Biserică şi lume" (Mesajul Sfântului Părinte pentru pregătirea Sinodului).

Străbătând Polonia în pelerinaj

Un grup de 24 de surori din cadrul Institutului "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" au participat la un pelerinaj în Polonia, pe urmele Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea şi la marile sanctuarele dedicate Fecioarei Maria, între 9 şi 17 iulie 2018, fiind însoţite de PS Petru Gherghel, patru preoţi, printre care şi pr. Iosif Dorcu, coordonatorul pelerinajului, şi 13 credincioşi laici.

Redăm câteva impresii ale unora dintre participanţi.

Împreună cu un grup de 42 de pelerini, surori din cadrul Institutului "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" şi laici, păstorul Diecezei de Iaşi - ep. Petru Gherghel - desfăşoară un pelerinaj la locurile natale ale sfântului Ioan Paul al II-lea şi la marile sanctuarele mariane din Polonia, sub coordonarea pr. Iosif Dorcu, în perioada 9-17 iulie 2018.
Este bine cunoscut faptul că Polonia secolului 20 este ţara care a dăruit Bisericii Catolice şi implicit lumii sfinţi de anvergură universală: sfânta Faustina, "crainica" milostivirii divine, sfântul Maximilian Maria Kolbe, martirul carităţii, şi sfântul Ioan Paul al II-lea, figura cea mai pregnantă a Bisericii din istoria recentă, a cărei personalitate umană, eclezială şi spirituală a impresionat o lume întreagă.

Gherăeşti: Reînnoiri de voturi în Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot"

Trei surori din Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" au spus încă o dată da-ul lor lui Cristos prin profesiunea simplă a sfaturilor evanghelice în cadrul unei sfinte Liturghii care a fost celebrată de PS Petru Gherghel, duminică, 15 aprilie 2018, la ora 11.00, în biserica "Trupul şi Sângele Domnului" din Gherăeşti.

Surorile Veronica Dogaru (Galbeni) şi Angela Ilieş (Luizi-Călugăra) au reînnoit voturile pentru un an, iar Bianca Rotaru (Nicoreşti) a reînnoit voturile pentru trei ani. Pentru acest moment surorile s-au pregătit prin zile de formare ţinute de pr. Lucian Horlescu, OFMConv şi exerciţii spirituale ţinute de pr. Marius Vătămănelu, OFMConv în Casa "Sfânta Familie" din Gherăeşti în perioada 8-15 aprilie.

Faraoani: Ziua Persoanelor Consacrate din zona Bacău

Duminică, 4 februarie 2018, cu ocazia celei de-a XXII-a Zile Mondiale a Persoanelor Consacrate, călugării şi călugăriţele din zona Bacău au sărbătorit această zi în Parohia Faraoani. Au răspuns afirmativ aproximativ 140 de persoane consacrate, motiv pentru care bucuria comuniunii dintre noi a fost profundă şi în spiritul specific unei vieţi consacrate Domnului.

Iugani: Un "DA" definitiv spus lui Cristos

Vineri, 8 septembrie 2017, în sărbătoarea Naşterea Sfintei Fecioare Maria, în cadrul sfintei Liturghii, de la ora 10.30, prezidată de către PS Aurel Percă, însoţit de un grup de preoţi, sora Brigita Sabina Brandiu, din Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot", a depus voturile perpetue, în biserica "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iugani.

La picioarele altarului stăruiau cuvintele "În mâinile lui am pus viaţa mea!", biserica fiind împodobită de sărbătoare.

Gherăeşti: Capitul general şi noile alegeri pentru Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot"

Cel de-al patrulea capitul general al Institutului Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" a avut loc, în perioada 3-13 iulie 2017, în casa "Sfânta Familie" din Gherăeşti. La final, surorile capitulare au ales superioara şi consiliul general.

Având tema "Să creştem în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi a Mântuitorului Isus Cristos" (2Pt 3,8), cele 21 de surori prezente la capitul au analizat cele petrecute în drumul parcurs în cei patru ani de la ultimul capitul şi au căutat să identifice forme prin care să trăiască şi să transmită carisma lor Bisericii şi lumii.

Baraţi: Zile de formare şi exerciţii spirituale pentru Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot

În perioada 19-25 martie 2017, în casa "Buna-Vestire" din Baraţi au avut loc zile de formare permanentă ţinute de sr. Ildiko Homa, din Congregaţia "Surorile Sociale", şi zile de exerciţii spirituale ţinute de pr. Bogdan-Emilian Balaşcă, OFMConv, pentru un grup de 27 de surori din Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot". În ziua de 25 martie două dintre surori au reînnoit da-ul lor pentru un an de zile.

Bacău: "Milostivirea Domnului în veci o voi cânta". Formare permanentă şi exerciţii spirituale

În perioada 10-17 iulie 2016, un grup de 32 de surori din Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" au participat la un curs de formare permanentă şi exerciţii spirituale, care s-au desfăşurat la Seminarul "Sfântul Iosif" din Bacău.

În acest An jubiliar al Milostivirii, cu ocazia perioadei de formare şi a exerciţiilor spirituale, am avut bucuria de a ne întâlni cu Domnul, cu noi înşine şi între noi pentru o cunoaştere mai profundă a milostivirii Tatălui în viaţa şi consacrarea noastră.

Baraţi: Sărbătoare în comunitatea surorilor "Slujitoarele lui Cristos - Marelui Preot"

Luni, 4 aprilie 2016, în sărbătoarea Buna-Vestire, comunitatea surorilor din Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" a trăit momente de bucurie, în biserica "Coborârea Duhului Sfânt" din Baraţi, judeţul Bacău. Motivul acestei bucurii a fost prilejuit de depunerea primei profesiuni şi celebrarea jubileului de argint. Liturghia a fost prezidată de Preasfinţitul Petru Gherghel, întemeietorul acestui institut, fiind însoţit de 18 preoţi, surori şi fraţi din diferite congregaţii de pe teritoriul diecezei noastre şi credincioşi laici din parohie şi împrejurimi.

Sărbătoarea Buna-Vestire este celebrată în mod solemn în toată Biserica deoarece constituie prilej de bucurie pentru sufletele consacrate, ce şi-au dedicat viaţa slujirii, după modelul preacuratei Fecioare de la Nazaret.

Bacău: Zile de har şi reînnoire de voturi

Un grup de 64 de surori din Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" a participat, în perioada 11-18 aprilie 2015, la cursul de formare spirituală desfăşurat la Seminarul "Sfântul Iosif" din Bacău.

În prima zi, Preasfinţitul Aurel Percă ne-a ajutat să înţelegem mai bine rolul nostru în viaţa Bisericii locale. Ne-a îndemnat, asemenea Sfântului Părinte papa Francisc, să privim trecutul cu recunoştinţă, iar viitorul să-l îmbrăţişăm cu speranţă pentru o slujire rodnică şi pentru a descoperi în profunzime frumuseţea şi farmecul vieţii consacrate cu toată bogăţia ei spirituală. De asemenea, ne-a încurajat să trăim cu bucurie vocaţia noastră pentru a fi lumină celor din jurul nostru. Să punem degetul pe rană pentru a vindeca şi pentru a alina durerile spirituale şi materiale ale lumii.

Bacău: Exerciţii spirituale pentru surori

Seminarul Catolic "Sfântul Iosif" din Bacău a fost gazda unui grup de 40 de surori din Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" care, în perioada 11-18 iulie 2014, au făcut un curs de formare şi exerciţii spirituale ţinute de pr. Eduard Patraşcu, paroh de Traian (NT), şi pr. Petru Sebastian Tamaş, formator la casa "Xaverianum" din Iaşi.

Mulţumim bunului Dumnezeu pentru zilele frumoase pe care ni le-a dăruit la exerciţiile spirituale. Oprindu-ne din activităţile noastre zilnice, l-am reîntâlnit pe Isus şi cu ajutorul preoţilor predicatori, cărora le mulţumim pentru disponibilitate.

Bârnova-Iaşi (SCMP): Capitul general şi noi alegeri

Buletin informativ

Dragi surori, astăzi 11.06.2013 s-au încheiat lucrările Capitlului General şi alegerea Superioarei şi a consiliului său.

CURS DE FORMARE PERMANENTĂ ŞI EXERCIŢII SPIRITUALE

 

„Persoana consacrată în criză” a fost tema primului curs de formare anuală, început joi 31 martie la Luncani, în cadrul Institutului diecezan „Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot”, coordonat de Pr. Mihai-Eduard Coşa, secretarul Conferinţei Episcopale din România.

Prin explicaţii şi exemple, părintele ne-a prezentat mai întâi caracteristicile, manifestările, elementele, tipurile, derularea crizei şi situaţiile care provoacă criza vocaţională, pentru ca apoi să descoperim şi modul în care să facem faţă, să recunoaştem sau să trecem prin aceste momente de criză. S-a subliniat că pentru o persoană consacrată cel mai la îndemână instrument este viaţa de rugăciune ca de altfel şi cunoaşterea de sine, libertatea bine înţeleasă, experienţa cu Dumnezeu, descoperirea sensului singurătăţii sau cunoaşterea identităţii feminine

Părintele Jurek Brzóska SJ, administratorul de la Manresa (Cluj), ne-a introdus în clima zilelor de reculegere cu invitaţia de a nu ne grăbi în momentele de meditaţie personală şi de a asculta cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu. Tema principală a fost una biblică: pătimirea lui Isus Cristos, iar îndemnul „să mergem la casa Domnului” (Ps 121, 1), ne-a însoţit pe tot parcursul exerciţiilor spirituale; doar în această casa a Domnului vom găsi pacea şi bucuria, asemenea „Slujitorul Domnului” (Is 42, 1) ce le-a descoperit în prezenţa Domnului. „Iată picioarele noastre au ajuns la porţile tale, Ierusalime” (Ps 121, 2).

Clipe de har şi binecuvântare

Aşa putem numi aceste zile de formare şi exerciţii spirituale.

 

Fiind încă anul Paulin, care se apropie de sfârşit, tematica acestor zile a fost viaţa Sf. Paul, convertirea, misiunea lui şi scrisorile pe care le-a scris.

Gânduri de la surori, pentru surori

· O călătorie prin… Trenul vieţii: tatăl din film depăşeşte suferinţa căutând un oraş nou, un serviciu nou, prieteni noi şi mai ales O VIAŢĂ NOUĂ! Optimismul din acel om ne dă curaj să ne ridicăm şi să privim viaţa cu ochii credinţei, cu bune şi rele. Să ne ridicăm aşa cum putem ca să ajungem să ne rugăm cum trebuie.

scmp.ro © 2023