Evenimente (43)

Gherăeşti: Capitul general şi noile alegeri pentru Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot"

Cel de-al V-lea capitul general al Institutului Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" a avut loc, în perioada 4‑14 iulie 2021, în casa "Sfânta Familie" din Gherăeşti. La finalul lucrărilor, surorile capitulare au ales superioara generală şi consiliul general.

Având tema "Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte" (Lc 22,27), cele 22 de surori prezente la capitulul general, moderat de sr. Lenuţa Băcăoanu, au avut spre analiză diferite aspecte ce privesc viaţa institutului, precum şi obiectivele din documentul final al capitulului anterior.

Înainte de începerea lucrărilor, surorile capitulare au participat la zile de exerciţii spirituale prezentate de pr. Leon Budău, custode al Custodiei Ordinului Fraţilor Minori Capucini din România, care le-a vorbit surorile despre modelul perfect de slujire, Cristos, şi a scos în evidenţă valoarea slujirii în toate dimensiunile sale.

În vederea pregătirii alegerilor, marţi seara, 13 iulie, surorile au făcut o oră de adoraţie euharistică invocând lumina Duhului Sfânt în inspiraţia noii conduceri. Miercuri, 14 iulie, înainte de alegeri, PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, a prezidat o Sfântă Liturghie în cinstea Duhului Sfânt, fiind însoţit de PS Petru Gherghel, episcop emerit, şi de pr. Egidiu Condac, vicar general.

În cadrul celui de-al V-lea capitul general, s-a stabilit noua conducere, formată din: sr. Regina Horvat (superioară generală), şi consilierele generale: sr. Lenuţa Băcăoanu (vicară generală), sr. Simona Pintea, sr. Monica Fabian, sen., şi sr. Maria Magda Paliştan.

Într-un climat de bucurie, Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot şi-au reînnoit încă o dată da-ul lor în împlinirea voinţei lui Dumnezeu, disponibilitatea în a fi prezente acolo unde este nevoie de evanghelizare printr-o slujire permanentă a Bisericii şi a păstorilor ei, meditând mereu la cuvintele Papei Francisc care ne spune: "Nu trebuie să slujim din când în când".

SCMP

Iaşi: Profesiunea solemnă a sorei Bianca Rotaru, SCMP

Luni, 31 mai 2021, în sărbătoarea Vizita Sfintei Fecioare Maria, în Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi a avut loc profesiunea solemnă a sorei Bianca Rotaru în Institutul diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot", în cadrul Liturghiei prezidate de PS Iosif Păuleţ, însoţit la această celebrare de PS Petru Gherghel, fondatorul institutului, episcop emerit de Iaşi, împreună cu preoţi invitaţi de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi de la Episcopie. Au mai fost prezenţi parohul comunităţii Nicoreşti şi familia sorei sărbătorite, care au însoţit-o pe sr. Bianca cu emoţia şi entuziasmul lor.

Drumul vocaţional al sorei Bianca a fost marcat de experienţe în diferite parohii si comunităţi: Seminarul Liceal "Sfântul Iosif" din Bacău, Episcopia din Iaşi şi Seminarul din Iaşi unde îşi desfăşoară activitatea în prezent.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de pr. Egidiu Condac, vicar general. Sfinţia Sa ne-a explicat importanţa de care se bucură persoanele consacrate în Biserică şi a subliniat necesitatea unor noi vocaţii, persoane dăruite în totalitate lui Dumnezeu şi planului său de mântuire.

În cadrul ritului profesiunii solemne, sora Bianca şi-a exprimat dorinţa de a-l urma pe Cristos, Mirele sufletelor consacrate, până la moarte. După intonarea Litaniei tuturor sfinţilor, în faţa Preasfinţitului Iosif, ea a rostit formula profesiunii care apoi a fost semnată şi depusă pe altar.

A urmat binecuvântarea şi înmânarea inelului. Episcopul a rostit următoarele cuvinte: "Primeşte acest inel ca semn al apartenenţei tale la Isus Cristos, Fiul Tatălui veşnic. Poartă-l cu fidelitate ca să ajungi la nunta veşnica din ceruri!"

Am fost martorii unei nunţi în care am văzut mireasa, dar nu am văzut mirele! El, Isus Cristos, mirele veşnic, însoţeşte toată viaţa, persoana şi lucrarea persoanei dăruite lui! O prezenţă ce transformă şi inundă sufletul de plinătatea iubirii.

După cuvântul de mulţumire, sr. Bianca s-a aflat în mijlocul familiei sale de origine şi al familiei surorilor din Institut, care s-au bucurat împreună de acest moment de sărbătoare.

Dumnezeu să ducă la bun sfârşit lucrarea bună pe care a început-o în ea!

Comunitatea surorilor "Slujitoarele lui Cristos Marele Preot"
de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi

 

Baraţi: Jubileu de 25 de ani de viaţă consacrată în Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot"

În ziua de 25 martie 2021, în sărbătoarea "Buna-Vestire", în Parohia Baraţi a avut loc jubileul de 25 de ani de viaţă consacrată pentru 11 surori din Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot". La acest eveniment a fost prezent PS Petru Gherghel, episcop emerit, împreună cu un grup de 12 preoţi, în marea lor majoritate preoţi din parohiile diecezei unde activează surorile jubilante, precum şi sora superioară, Regina Horvat, însoţită de alte surori. Din cauza restricţiilor sanitare, una din surorile jubilante nu a putut participa fizic la această sărbătoare, fiind prezentă în comunitatea din Roma.

9-17 iulie 2018 PS Petru Gherghel, pelerin pe urmele sfântului Ioan Paul al II-lea

Împreună cu un grup de 42 de pelerini, surori din cadrul Institutului "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" şi laici, păstorul Diecezei de Iaşi - ep. Petru Gherghel - desfăşoară un pelerinaj la locurile natale ale sfântului Ioan Paul al II-lea şi la marile sanctuarele mariane din Polonia, sub coordonarea pr. Iosif Dorcu, în perioada 9-17 iulie 2018.
Este bine cunoscut faptul că Polonia secolului 20 este ţara care a dăruit Bisericii Catolice şi implicit lumii sfinţi de anvergură universală: sfânta Faustina, "crainica" milostivirii divine, sfântul Maximilian Maria Kolbe, martirul carităţii, şi sfântul Ioan Paul al II-lea, figura cea mai pregnantă a Bisericii din istoria recentă, a cărei personalitate umană, eclezială şi spirituală a impresionat o lume întreagă.

30 martie 2019 Gherăeşti: Exerciţii spirituale şi reînnoiri de voturi în Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot"

Două surori din Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" au spus încă o dată da-ul lor lui Cristos, prin profesiunea simplă a sfaturilor evanghelice, în cadrul unei sfinte Liturghii care a fost celebrată de PS Aurel Percă, sâmbătă, 30 martie 2019, la ora 11.30, în capela Casei "Sfânta Familie" din Gherăeşti. Surorile Veronica Dogaru (Galbeni) şi Angela Ilieş (Luizi-Călugăra) au reînnoit voturile pentru trei ani. Pentru acest moment ele, împreună cu alte 31 de surori din congregaţie s-au pregătit prin zile de exerciţii spirituale ţinute de pr. Marius Vătămănelu, OFMConv în perioada 25-30 martie 2019.

1 iulie 2019 Gherăeşti: Zi de formare pentru surorile Institutului diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot"

„Viaţa noastră consacrată: între mediocritate şi sfinţenie" a fost tema zilei de formare, evaluare şi comuniune, desfăşurată luni, 1 iulie 2019, în Casa „Sfânta Familie" din Gherăeşti, pentru 96 de surori din Institutul diecezan „Slujitoarele lui Cristos Marele Preot", împreună cu superioara generală, sr. Regina Horvat. Programul s-a desfăşurat între orele 9.30 şi 17.00 şi a cuprins conferinţe, rugăciune, împărtăşire şi sfânta Liturghie. Alături de noi au fost Preasfinţitul Petru Gherghel, fondatorul institutului diecezan, şi Preasfinţitul Aurel Percă.
La această zi de formare au fost invitate toate surorile din institut. Încă de la primele ore ale dimineţii surorile au sosit cu entuziasm şi bucurie. Prima conferinţă a fost ţinută de sr. Regina Horvat, superioara generală, având ca temă „Viaţa noastră consacrată: între mediocritate şi sfinţenie". Sr. Regina a subliniat câteva probleme importante pe care trebuie să le recunoaştem astăzi: Identitatea vieţii consacrate; Care este hotarul dintre sfinţenie şi mediocritate?; Ce este sfinţenia astăzi?; Sfinţenia: o relaţie pozitivă cu limitele persoanei.
Plecând de la articole din Constituţiile şi normele aplicative ale Institutului, continuând cu documente ale Conciliul Vatican II şi texte din magisteriul papei Francisc, sr. Regina ne-a îndemnat să ne îngrijim mai mult de identitatea noastră, să ne recunoaştem propria istorie şi să ţinem vie tradiţia, precum şi să întărim unitatea între noi, educând simţul apartenenţei la familia noastră religioasă.

10-12 iulie 2019 Slănic Moldova: Campus vocaţional pentru tinere, organizat de surorile "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot"

În perioada 10-12 iulie 2019, la Slănic Moldova, 21 de tinere din mai multe parohii au participat la campusul vocaţional cu tema: "Dă-mi Doamne, o inimă care ascultă", organizat de surorile Institutului diecezan, "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot".
Într-o lume care oferă tinerilor o formare umană şi intelectuală bazată doar pe ştiinţă şi tehnologie, pierzând din vedere valorile şi rădăcinile creştine, am venit în întâmpinarea tinerelor cu câteva provocări: "Ascultă-ţi inima", "Dă glas chemării pe care Dumnezeu o are pentru tine din veşnicie", "Discerne cu maturitate şi credinţă calea pe care alegi să mergi pe drumul vieţii".

21-23 iulie 2018 Gherăeşti: Campus vocaţional pentru tinere împreună cu surorile Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot

În perioada 21-23 iulie 2018, în comunitatea "Sfânta Familie" a surorilor din Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot", s-a desfăşurat campusul vocaţional pentru tinere cu titlul "Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu" (Lc 1,30), la care au participat 12 tinere din diferite parohii ale Diecezei de Iaşi.
Dorind să fim în sintonie cu Sfântul Părinte papa Francisc, care a stabilit pentru luna octombrie 2018 a XV-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor, dedicată tinerilor şi educării lor în credinţă, precum şi discernământul vocaţional, ne-am gândit ca "atenţia, rugăciunea şi reflecţia Bisericii să fie îndreptate spre tineri, din dorinţa de «a aprinde» şi, mai ales, de «a primi» darul preţios, care sunt ei, pentru Dumnezeu, Biserică şi lume" (Mesajul Sfântului Părinte pentru pregătirea Sinodului).

9-17 iulie 2018 Străbătând Polonia în pelerinaj

Străbătând Polonia în pelerinaj

Un grup de 24 de surori din cadrul Institutului "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" au participat la un pelerinaj în Polonia, pe urmele Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea şi la marile sanctuarele dedicate Fecioarei Maria, între 9 şi 17 iulie 2018, fiind însoţite de PS Petru Gherghel, patru preoţi, printre care şi pr. Iosif Dorcu, coordonatorul pelerinajului, şi 13 credincioşi laici.

Redăm câteva impresii ale unora dintre participanţi.

9 - 15 aprilie 2018 - Exerciţii spirituale şi reînoire de voturi

Gherăeşti: Reînnoiri de voturi în Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot"

Trei surori din Institutul "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot" au spus încă o dată da-ul lor lui Cristos prin profesiunea simplă a sfaturilor evanghelice în cadrul unei sfinte Liturghii care a fost celebrată de PS Petru Gherghel, duminică, 15 aprilie 2018, la ora 11.00, în biserica "Trupul şi Sângele Domnului" din Gherăeşti.

Surorile Veronica Dogaru (Galbeni) şi Angela Ilieş (Luizi-Călugăra) au reînnoit voturile pentru un an, iar Bianca Rotaru (Nicoreşti) a reînnoit voturile pentru trei ani. Pentru acest moment surorile s-au pregătit prin zile de formare ţinute de pr. Lucian Horlescu, OFMConv şi exerciţii spirituale ţinute de pr. Marius Vătămănelu, OFMConv în Casa "Sfânta Familie" din Gherăeşti în perioada 8-15 aprilie.

Page 1 of 4

scmp.ro © 2021