Stema reprezintă Institutul Diecezan "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot", simbolizat prin cele două culori: alb și albastru închis. E un Institut care are la bază credința în Sfânta Treime simbolizată de cele trei părți umplute de culoarea albă, semnul strălucirii divine. E un Institut care o are pe Maria ca model, simbolizată de litera M și pe Isus Cristos pe care îl slujește, simbolizat de litera P, monograma lui Isus Cristos.
    În partea de jos, cele două mâini le simbolizează pe cele două surori, Marta și Maria, cele două mâini ale unei surori, mâini deschise, semn al slujirii lui Cristos, simbolizat și aici prin acea cruce. Tot cele două mâini simbolizează și cele două caracteristici specifice unei surori: munca și rugăciunea. Dedesubt este scris: "Iată slujitoarea Domnului", semnul dăruirii totale asemenea Mariei. La mijloc este numele Institutului.