Vindecă-mă 

Doamne Isuse, te rog să atingi inima mea şi să vindeci indiferenţa mea în privinţa Ta din Sfânta Euharestie. Atinge credinţa mea şi fă-o mai profundă ca niciodată.

„Eu vreau să cred. Ajută necredinţa mea”.

Fă-mă să simt puterea iubirii Tale prin acest Sfânt Sacrament. „Doamne la cine voi merge, Tu ai cuvintele Vieţii Veşnice”.

Vindecă-mă de orice senzaţie de rutină şi fă-mă să apreciez această „Perlă de inestimabilă valoare”. Amin.

 

    Dar de iubire

Stau aici în faţa Ta, şi te privesc , o, Domnul meu. Stăm împreună, şi în timp ce reflectez, te întreb de ce atâta iubire tocmai mie.

Ce am făcut ca să o merit?

Iar tu surăzând îmi răspunzi: „Nimic, totul eta gratis... eu însumi sunt Iubire.”

 

    Sunt iubire

Dumnezeule, tu eşti o mare iubire în care noi suntem o picătură. Picătura în mare e nimic, e numai marea în care se contopeşte, şi care e perdută cănd nu mai e iubirea Ta.

Eu nu aş fi în mare, dacă nu aş cânta cu tine, fratele.

În om eu mă îndrept spre Dumnezeu.

În frate tu te îndrepţi spre mine.

În om te iubesc, în oamnei tu mă iubeşti.

Aceasta eu ştiu de Tine, de mine, de noi toţi. Viaţa mea şi-a găsit mica sa formulă: „Iubirea”

Dumnezeu e iubire

Eu sunt iubire

Noi suntem iubire.

 

    Faceţi loc în inimi

Trăiţi în credinţă, transmite-ţi-o copiilor vosştri, mărturisiţi-o în viaţă, iubiţi Biserica, trăiţi în ea, şi pentru ea. Faceţi loc în inimi pentru toţi omaneii, iertaţi-vă unii pe laţii, construiţi locuri de pace oriunde vă veţi afla.

Celori necredincioşi zic: coutaţi-l pe Dumnezeu căci El vă caută pe voi.

Celor bolnavi zic: aveţi încredere, Cristos care a suferit înaintea voastră, vă va da forţa de a face faţă durerii.

Tuturor: binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoţească pretutindeni.

Celor tineri: trăiţi bine viaţa, e un tezaur unic. Salutaţi copiii voştri, când se trezesc, din partea mea. Cât aş vrea ca această salutare să fie pentru ei presentimentul unei vieţi bune,asta este consolarea noastră şi a Bisericii.

Papa Ioan Paul I

 

Priveşte omule, ce a devenit Dumnezeu pentru tine; recunoaşte câtă umilinţă există în acest copil „Mesia” care încă nu vorbeşte. Odată în Paradis tu ai fost aşa de grăitor încăt ai dat nume tuturor creaturilor;

Creatorul tău însă, din cauza ta, zace ca un copil şi nu o cheamă pe nume nici chiar pe mama sa.

Tu în marea grădină a copacilor roditori te-ai pierdut din neascultare: iar El din ascultare, vine ca muritor într-un grajd sărac, pentru a căuta prin moarte, eliberarea celor morţi.

Tu fiind om, ai voit să devii Dumnezeu şi aşa ai pierdut; iar El fiind Dumnezeu, vrea să devină om pentru a a găsi ce era pierdut.

Mândria omenească te-a strivit aşa de tare încăt numai umilinţa Lui te putea salva.

 

    Când eşti obosit

 Doamne, lasă-mă să exprim în astă seară toată oboseala mea, toată dorinţa mea de evadare. Cui voi spune acesta dacă nu Ţie? Nimeni nu ar înţelege. Toţi ar spune: De ce se plânge? Şi într-un fel ar avea dreptate. În situaţia  mea nu e nimic anormal, un om mcare-şi face datoria. Aşa, nu am să vorbesc decât cu Tine. Doamne nu îţi cer să schimbi ceva, sunt eu care trebui să mă schimb. Ajută-mă s nu mă uit numai la mine, şi să văd că mai sunt şi alţi oameni care nu sunt la fel şi că pentru ei e acalaş lucru în fiecare zi.

 

    Ai milă de mine

 Doamne, cănd mă voi unii cu Tine cu tot eul meu nu voi mai simţi durere sau mâhnire. Tu ridici în înălţime pe cine umpli de tine;

Eu nefiind încă plin de Tine, sunt o greutate pentru mine.

Bucurie de care ar trebui să plâng şi nu ştiu de ce parte este victoria; false tristeţi contrazic adevărata bucurie şi nu ştiu în ce parte mă aflu.

„Ai milă de mine Domane!” Nu îţi ascund rănile mele, Tu eşti medicul iar eu bolnavul, Tu eşti milostiv, eu nefericit.

Sf. Augustin

 

 

    În tinereţea Ta duioasă

         VeşniceTată, care ai trimis Divinul tău Fiu Isus pe pământ, acordă-mi această favoare de a cunoaşte duioşia Ta şi să mă las cuprins de ea ca să trăiesc după voinţa Ta. O Isuse, duioşia Tatălui tău care ai venit pe pământ, revarsă asupra oamenilor minunata Ta duioşie, acordă-mi favoarea de a mă lăsa invadat de iubirea Ta, ca să trăiesc în speranţa salvării eterne.

         O, Duhule Sfânt, aprinde în inima mea o scânteie a iubirii tale duioase, care provine inexprimabila dulceaţa şi să fiu ascultător inspiraţiilor tale divine.

 

    Doamne Isuse,

 Fă ca lumina Ta să devină lumina mea, iubirea Ta să fie şi a mea, suferinţa Ta în linişte să-mi aparţină, privirea Ta mereu în înălţimi să mă călăuzească.

O, Doamne, fă ca urmându-te pe Tine să fie singura mea bucurie, ca inima mea să vrea mereu binele altora, ca paşii vieţii mele să meargă într-o singură direcţie, ca învierea Ta să-mi fie mereu înaintea ochilor.

Fă ca dimineaţa şi seara, primul şi ultimul gând să fie numai pentru Tine şi inimile noastre să devină una singură până când eu voi învăţa să iubesc şi să te iubesc cu adevărat.

 

Deschide mâinile noastre

 Părinte, dechide mâiniloe noastre, până vor da de mâncare celor flămânzi, îmbrăcăminte pentru cei goi, alinare celor ce suferă şi ajutor celor slabi.

Fă ca ochi noştri să vadă lumina Ta, iar inima noastră să recunoască vocea Ta. Dă-ne putere şi statornicie în angajamentul nostru pentru a nu obosi în ajutorarea aproapelui şi în împlinirea voinţei Tale.

Tată, te rugăm pentru pacea Ta în inimile noastre, în familiile noastre, între oamnei şi popoare. Cel care este pacea, din înaltul cerului să ne dăruiască tuturor adevărata pace.

 

 

    Victoria

         Pentru un Fiu al lui Dumnezeu, fiecare zi trebuie să fie ocazie de reînoire. Cu siguranţă că cu ajutorul  harului va ajunge la capătul drumului care este iubirea. De aceea, dacăn începi şi reîncepi mergi bine. Dacă ai morală de victorie, dacă lupţi cu ajutorul lui Dumnezeu, vei învinge. Nu este nici o dificultate pe care tu să nu o poţi trece.

 

    Bucuria

 Dumnezeule, tu eşti pentru noi tată, mamă, frate, soră, învăţător, bogăţie. Tu eşti totul, singurul refugiu: ajută-ne să trăim în tine, numai în tine. O, iubire infinită, dăruieşte inimilor noastre seci un pic din iubirea ta. O, Tată plin de iubire transportă servitorii tăi în afara limitelor personale. Eul nostru să zboare în înaltul cerului ca o picătură în oceanul imens. Tu eşti pacea neschimbată, Tu eşti eterna, infinita bucurie.

 

    Cu Tine, imposibilul

          Doamne, cu Tine imposibilul nu va exista niciodată. Să ştiu aceasta este deja ca o lumină, şi iată că ea vine de acolo de unde nu mă aşteptam. Visele s-au terminat, şi rămâne viaţa mea, aceea viaţă pe care trebuie să o iubesc. Trebuie să accept sărmana mea sânâtate, drumul vocaţiei mele şi tot restul. Trebuie să mă accept pe mine aşa surman cum sunt, şi să nu mă plâng la gândul că ce aş fi putut ajunge dacă alegeam (făceam) altceva. Vreau să-mi găsesc fericirea în ceea ce pot să fac. Tu singur Doamne, eşti puterea mea. Cu Tine imposibilul nu va exista.

 

    Mergeţi, lumea îl aşteaptă pe Cristos

          Doamne Isuse, iată-ne gata de plecare să anunţăm încă odată, evanghelia ta în lume, în care misterul şi providenţa ta iubitoare ne-a pus să trăim.

         Doamne, roagă-te cum ai promis, Tatălui pentru ca prin tine să-l trimită pe Duhul Sfânt, spiritul dreptăţii şi al forţei, al consolării care face deschisă, bună şi eficientă, mărturia noastră. Fii cu noi, o, Doamne, fă-ne unul pe toţi, potrivit virtuţilor tale, să transmitem lumii pacea şi salvarea ta. 

 

    Trăiesc din privirea Ta

Dumnezeule, nu am nimic de la mine însămi: totul este darul tău, şi va fi al meu numai dacă îl voi primi de la Tine.

         Mă primesc mereu pe mine din mâna ta, şi aşa trebuie să fie. Aceasta este bucuria mea, acesta este adevărul meu. Tot timpul ochiul tău mă vede, iar eu trăiesc din privirea Ta, o, Creatorul şi salvarea mea.

         Învaţă-mă să înţeleg în liniştea prezenţei tale că eu sunt o creatură a ta, înaintea ta şi pentru Tine.

  

    Iubeşte-mă aşa cum eşti

Dumnezeu Tatăl spune: „Fiul meu, cunosc mizeria ta; luptele şi chinurile sufletului tău, slăbiciunea şi boala trupului tău, lenea ta şi păcatele tale, dar cu toate acestea îţi spun: „Iubeşte-mă aşa cum eşti!” În orice clipă şi împrejurare, în fervoare sau uscăciune, în fidelitate sau infidelitate. Dacă pentru a mă iubi aştepţi să devii perfect, nu mă vei iubi niciodată. Lasă-mă ca eu să te iubesc. Încerc să te modelez, dar în acest timp te iubesc aşa cum  eşti şi doresc ca tu să faci la fel. Îmi place iubirea celor săraci. Iubeşte-mă aşa cum eşti. Nu aştept să fii sfânt ca să te abandonezi iubirii, altfel nu mă vei iubi niciodată.

  

Cuvântul

 Ţie Părinte, izvorul vieţii noastre, Ţie Fiul său şi fratele nostru, Ţie Duhule Sfânt, suavă odihnă, îţi aducem laudă în cântări de bucurie.

Cuvântul tău, care stă la început, rădăcina oricărei inteligenţe, acelaşi cuvânt care s-a făcut Trup, o, Părinte, să fie unica noastră lege pe drumul lung al vieţii.

Deschide-ne inima în faţa măreţiei misterioase, să fim atenţi la felul în care acţionează neîncetat în întâmplările istoriei noastre. În fiecare om să fie sete de adevăr, de libertate şi de dreptate.

  

Mi-e sete

 Mi-e sete de Tine, Doamne, pentru că mă simt singur, pentru că nu reuşesc să fac nimic bun şi sunt jos, la pământ. Aşa am venit să te găsesc în casa Ta. Bunătatea şi prietenia Ta, mă pot ajuta în viaţă, pentru că mă încred în tine. Îţi sunt recunoscătoare, te chem şi regăsesc bucuria, seninătatea şi entuziasmul vieţii.

Acum, dacă mă gândesc, îmi amintesc de ceea ce am simţit; e aşa real, aşa de puternic încât nu reuşesc nici măcar să dorm. Mi se pare imposibil că am găsit atâta bucurie aproape de Tine. E o bucurie de nedescris, ca aceea a unui copil care pentru a demonstra o bucurie mare îşi îmbrăţişează părinţii, iar apoi liniştit şi sigur, adoarme.

  

Să caut faţa Ta

 Solidar cu noi toţi, prieten veşnic, tu vrei, o, Doamne, ca eu să caut faţa ta în mulţimea ce mă înconjoară, mă asaltă, mă sufocă. Nu este un lucru uşor, dar asta este lumea. Ca să-ţi dau prietenia mea, prind o mână bătătorită şi e a ta, zâmbesc la o faţă posomorâtă, şi e a ta, iar tu eşti pretutindeni: pe orice slăbiciune, mâhnire, luptă, rău, eroare. Orice strigăt trebuie să mă coboare în întregime ca să-ţi spun că te iubesc cu adevărat.

E înspăimântător cât îmi ceri, o, Doamne, vino Tu în inima mea să mă înveţi să zâmbesc, să fiu afectuos ca să strâng toate mâinile care pipăie în gol în căutare de puţină iubire.

  

Providenţa

 Aminteşte-ţi Doamne că sunt creatura ta, că tu m-ai chemat la viaţă. Eu nu eram, dar tu m-ai gândit, m-ai chemat din nimic şi mi-ai dat darul să-ţi răspund. Tu ai călăuzit cu providenţa secretă, calea existenţei mele. De departe m-ai chemat pentru ca eu să-ţi răspund de aproape. Şi iată-mă, sunt creatura mâinilor tale, imaginea chipului tău.

Eu sunt fragil în mâinile tale puternice, slăbiciunea mea arată puterea ta, dar mâinile tale sunt miloase chiar şi atunci când ne apasă, ne sprijină, ne pedepsesc sau ne înviorează.

Darul pe care mi l-ai făcut ţi-l voi încredinţa, unde nimic nu se pierde, voi pierde eul meu. În tine Tată este începutul şi sfârşitul meu.

 

    Ţine trează inima mea

 O, Tată, tu ai pus onoarea voinţei tale în mâinile mele. Orice cuvânt al revelaţiei tale spune că tu mă apreciezi şi te încrezi în mine, îmi dai merite şi responsabilitate. Învaţă-mă să înţeleg.

Fă-mă un copil conştient de importanţa luării asupra-i dreptul pe care tu îl garantezi şi responsabilitatea pe care tu o transmiţi.

Ţine aprinsă inima mea, până când în veşnicie va sta înaintea ta, şi fă să ajungă comportamentul meu la maturitate şi la acea ascultare la care tu m-ai chemat.

 

Contemplez misterul tău

 Isuse al meu, un prieten trădător a sfâşiat trupul tău cu un sărut. Oamenii au ridicat mâinile împotriva ta: Tu ai căzut în mâinile noastre păcătoase pentru ca noi, creatura ta să strigăm nerăbdători să fim reînoiţi. Eu cad mereu gemând şi sculându-mă. Fă, o Cristoase, să rămân aici în tăcere ca să contemplez misterul tău. Fii binecuvântat Isuse, pentru că nici un om nu poate cădea fără ca tu să îi propui să se ridice, să-l inviţi la „greutatea uşoară” a iubirii care salvează.

  

    O inimă vindecătoare

M-ai făcut sărac între surâsul stelelor

Mi-ai dat o inimă vindecătoare pe străzi....

Treceam rătăcitor din poartă-n poartă

Şi când geanta mea se umplea,

Tu trimiteai să mă jefuiască.

La sfârşitul zilei mele lungi

Vin să mă plâng în pragul casei tale bogate:

Iată coşul meu e gol!

Te vii atunci coborând

Să mă prinzi de mână

Şi mă regăsesc aşezat

Alături de tine pe tron.

 

 

    În spatele aparenţelor

          Tată, nu mai ştim să ascultăm; nimeni nu mai ascultă pe nimeni, nimeni nu mai ştie să facă linişte. Am pierdut sensul contemplaţiei, de aceea suntem singuri şi goi, aşa de gălăgioşi şi fără minte, şi chiar idolatri.

         Chiar şi atunci când teama ne atacă, ajută-ne, o, Tată, să nu ne îndoim, dar împreună mereu mai mult să credem: să credem în iubirea ta, în fidelitatea ta împotriva tuturor aparenţelor; împreună cu Duhul Sfânt mereu prezent în viaţa noastră.

  

    Împlinirea

    Tată ceresc, Tu ai promis de a împlini cererile care ţi le-am făcut sau le vom face în numele Fiului tău Isus Cristos, Domnul nostru.

Noi suntem învăţaţi după doctrina sa şi a apostolilor săi, de a ne aduna în numele său cu promisiunea că El va fi în mijlocul nostru pentru a interveni pentru noi toţi, de a obţine pentru noi tot ceea ce voim pe pământ.

Dumnezeule, Tu eşti Tatăl nostru, iar noi pământ şi cenuşă, Tu eşti Creatorul iar noi opera mâinilor tale, Tu eşti Mântuitorul nostru, iar noi poporul pe care Tu l-ai răscumpărat, Tu eşti Dumnezeul nostru, noi suntem moştenirea Ta.

 

Dă-mi mâna Ta

 Călăuzeşte-mă, lumină amabilă, în întunericul ce mă înconjoară. Noaptea e întunecoasă, sunt departe de casă. Unde mă vei conduce?

Ştiu, o, Doamne, că forţa ta m-a păstrat în siguranţă de mult timp şi ştiu că şi acuma mă vei conduce chiar şi atunci când voi traversa stânci sau prăpăstii, munţi sau deşert, până când va trece noaptea.

Nu tot timpul a fost aşa, nu m-am rugat mereu pentru ca tu să mă conduci! Am iubit să aleg eu cărarea, dar acum te rog să mă conduci TU!

  

Rugăciune pentru soldaţi

 O, Domnul meu, adresez rugăciunea mea pentru soldaţi. Dă-le forţa să apere şi să proteje persoanele de care sunt responsabili. Dă-le iubirea Ta şi umple-i cu Duhul tău ca să nu ucidă, să nu distrugă şi să nu facă rău. Doamne, atinge inimile oamenilor care obligă pe alţii să fie soldaţi, fă-i conştienţi că pacea ta este cea mai frumoasă, glorioasă şi victorioasă din toate războaiele.

  

Fecioarei Maria

 Fecioară Marie, Mama nostră! Rogă-te pentru noi acum. Dăruieşte-ne darul inestimabil al păcii, de a ierta toată ura şi dispreţul. Să înceteze violenţa şi războiul, să progreseze dialogul, să se consolideze o convieţuire pacifică. Să se deschidă drumuri noi de dreptate şi prosperitate. Acest lucru cerem de la tine care eşti Regina Păcii, acum şi-n ceasul morţii noastre.

Îţi încredinţăm toate victimele nedreptăţii şi ale catastrofelor naturale, care în ceasul morţii lor s-au încredinţat ţie ca să le fii Mamă şi patroană. Fii pentru noi toţi, Poarta Cerului, viaţa şi speranţa, pentru ca împreună să-l putem lăuda pe Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.